5.3.0

 • Voor de user met leesrechten
  • Bovenaan het scherm wordt nu aangegeven op welke omgeving je aan het werken bent (Test, Staging, Acceptatie). Zo is het gemakkelijker om je niet te vergissen.
  • In het settings menu wordt aangegeven welke versie van de applicatie we zitten met een link naar dit overzicht
  • Alarmen
   • De alarmen die opgelijst worden in de dropdown bovenaan de pagina linken nu door naar een widget waar dit alarm met zijn metingen getoond wordt.
   • Via de alarmmails is het nu mogelijk om direct door te linken naar een widget met het zichtbare alarm.
   • De alarmmail bevat de melding voor welke contactsource deze bedoeld is.
  • Fixes
   • (Fix) De arcering van de alarmen in de graph widget verdween na automatische refresh.
   • (Fix) Bij maximaliseren van de graph widget was deze niet direct scrollbaar.
   • (Fix) Bij visualiseren van de graph in de values widget werkte deze niet altijd.
   • (Fix) Het weeroverzicht op de loginpagina gaf bij geen locatiebepaling niet de juiste info.
 • Voor de user met rechten voor layout wijziging
  • Metingen
   • De naam/possibleValues/Access van een meting is aanpasbaar. Je kan dus nu een meting schrijfbaar maken door Access RW en possibleValues in te voeren.
   • In de values widget kan je zelf images toevoegen die getoond worden i.p.v. de waardes (let wel, enkel waardes die in de possibleValues zitten zijn toegelaten).
   • Nadat je verschillende metingen hebt toegevoegd, kan je nu ook de volgorde van deze metingen aanpassen.
   • Er kan een begin- en einddatum geconfigureerd worden in de graph en values widget. Dit beperkt de widget doordat enkel data uit de aangegeven periode zichtbaar kan zijn.
   • Extra aggregatie functies werden toegevoegd,
   • De Interpolate (Beta) optie werd toegevoegd zodat ontbrekende waarden via interpolatie aangevuld kunnen worden.
  • Fixes
   • (Fix) Wanneer een values widget een schrijfbare meting bevat die getoond wordt onder het tandwiel was de config van de widget niet meer mogelijk.
   • (Fix) Bij het tonen van een value widget met +30 metingen en met widgethoogte 1 worden de metingen nu proper getoond.
 • Voor de user met alarmconfiguratie rechten
  • Alarmen
   • Bij het aanpassen van een alarm kan je nu variabelen definiëren in de ranges en deze naderhand gebruiken in de messages van het alarm.
   • Alarmen kunnen op onderhoud gezet worden. Daardoor zijn er geen notificaties gedurende het onderhoud en wordt het icoontje blauw getoond.
   • Je kan een informatieveld meegeven aan een alarm.
   • De retention van het alarm kan aangepast worden. Dit is de tijd dat de historiek van de gebeurtenissen bijgehouden wordt.
   • De activiteit van het alarm kan aangepast worden. Dit geeft aan wanneer het alarm zijn functie moet uitvoeren.
   • De betekenis van het ThrottleInterval werd bijgesteld. Vroeger werd er bij overschrijding van een range altijd een conditional aangemaakt (verticale lijn) en werd deze als het interval verstreken is genotificieerd naar de user. Nu zal de conditional aangemaakt (en genotifiëerd) worden als het interval verstreken is.
 • Voor de user met Automation configuratie rechten (Airco)
  • De modeswitch automatisatie offset mag niet lager zijn dan 2°.
  • De settings enforcer kan nu de settings volgen van een Master apparaat.
  • De outside average settings moeten nu globaal via de locatie ingesteld worden en niet meer per automatisatie (enkel van toepassing op AircoOn en AIrcoOff)
 • Voor de user met Location en Device management rechten
  • Technische linken (graphite, knowledge) worden in de locationtree getoond (bij componenten).
  • De locatie kan verwijderd worden. Alle gegevens gekoppeld worden verwijderd!
  • De naam en SLID van de componenten is nu aanpasbaar (in de tree).
  • Er kan extra info toegevoegd worden aan zones.
  • Extra witruimte is voorzien zodat het gemakkelijker is om producten aan zones/locatie toe te voegen.