5.4.0

 • Voor de user met leesrechten
  • De tijd in het rapport komt nu overeen met de tijd van de locatie.
  • Het e-mailadres dat getoond wordt voor hulp bij loginproblemen of algemene issues is aangepast naar de service-afdeling van de integrator.
  • Indien niet 'Google Chrome' als browser gehanteerd wordt om het dashboard te gebruiken, komt er vanaf deze versie een melding dat de mogelijkheid bestaat dat niet alles 100% werkt.
  • Wanneer een widget niet zichtbaar is, zal deze zijn data ook niet ophalen. Dit levert een performantiewinst op.
  • Alarmen
   • De alarmkleuren van de graph werden niet gerespecteerd. De graph werd ook rood getoond in de andere, niet rode ranges.
   • De standaardvisualisatie van een meting met alarm staat nu terug ingesteld op 1 dag en van elk interval de laatste waarde.
   • Het dagelijkse en wekelijkse rapport toont nu ook een totale toestand.
  • Fixes
   • (Fix) De layout van de airquality widget beperkte zich niet tot zijn eigen widget, maar overschreed de randen van de widget.
   • (Fix) De data werd altijd in UTC-tijd opgevraagd, maar getoond in de tijd van de browser. Dit zorgde voor een afwijking van 1 à 2 uur wanneer een interval gebruikt werd. Vanaf deze versie wordt de aanvraag in de tijd van de locatie gevraagd en getoond, waardoor de intervallen correct bepaald worden.
   • (Fix) Bij het direct benaderen van het alarm via de alarmmail liep er iets mis met de volledige visualisatie.
   • (Fix) Internet explorer compatibiliteit werd verbeterd.
   • (Fix) Issue waarbij de datumselectie door een te kleine resolutie van het scherm viel, werd opgelost.
 • Voor de user met rechten voor layout wijziging
  • Metingen
   • Het werd mogelijk gemaakt om de kleur in te stellen via Internet Explorer.
   • De initiële data dat zichtbaar is werd aangepast zodat deze ook gaan tot de startdatum van de widget of de start van de metingen van de locatie.
  • Fixes
   • (Fix) In het geval dat de structuur van een locatie achterliggend gewijzigd werd, kon het voorvallen dat een custom widget niet meer de optie 'Configure Widget' toonde.
   • (Fix) Een oud floorplan verscheen wanneer een floorplan widget voor de tweede keer werd aangemaakt.
 • Voor de user met alarmconfiguratie rechten
  • Alarmen
   • Bij het invoeren van waarden zal nu de possible values gevolgd worden.
   • De modeswitch runt nu altijd, niet enkel wanneer de ruimte open is.
  • Fixes
   • (Fix) Een negatieve range zal nu correct getoond en correct gevalideerd worden.
 • Voor de user met Automation configuratie rechten (airco)
  • Bij het invoeren van waarden zal nu de possible values gevolgd worden.
 • Voor de user met Location en Device management rechten
  • Locaties, accounts en locatiegroepen kunnen nu gefilterd worden.
  • Accounts loggen in met een username. Dit is nu ook zichtbaar zowel op het loginscherm als in het accountoverzicht.
  • Elke locatie, account moet gekoppeld zijn aan een ander account. Deze is de accountowner. Dit om gedetailleerde rapportering mogelijk te maken.
  • De modbusregister offset ingave is nu beperkt tot de mogelijke waarden.