AT-VLB-02-RS-NL Co2

AT-VLB-02-RS-NL

    • Nauwkeurige CO2 meter / indicator zonder LCD display
    • Te gebruiken als luchtkwaliteits indicator
    • Voorzien van RS485 Modbus uitgang

Naast de fysische grootheden temperatuur en relatievevochtigheid wordt ook het koolstofdioxideniveau (CO2) de laatste jaren steeds vaker als een parameter beschouwd, die in belangrijke mate bepalend is voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Het CO2-niveau is namelijk een goede maatstaf voor de mate van ventilatie in een vertrek.

Vooral in gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals kantoren, vergaderzalen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, bioscopen, theaters en verzorgingscentra, is het belangrijk dat er voldoende wordt geventileerd.

In deze gebouwen is de luchtkwaliteit echter vaak beneden de maat. ATAL biedt een breed pakket CO2-sensoren

aan die voorzien in het meten, monitoren, signaleren en regelen van het CO2-niveau in verblijfsruimtes van gebouwen of in luchtkanalen. Gebouwbeheerders, installateurs, technisch adviseurs, milieukundigen en arbo-specialisten

kunnen met behulp van onze CO2-sensoren de juiste maatregelen treffen om het ventilatiegedrag of de ventilatie

te optimaliseren, zodat een gezond en comfortabel binnenklimaat kan worden gerealiseerd.